Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w firmie NT-EP
MICHAŁ SZŁAPA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NT-EP MICHAŁ SZŁAPA, z siedzibą w Łękach, ul. Słoneczna 24, 32-651 Łęki, NIP: 5492426166, REGON: 357073459, adres e-mail: biuro@noweturbo.pl, numer telefonu: +48 517 509 510

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, dokumentacji księgowo – handlowej oraz prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną/realizacji umowy, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/kategoriom podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić np. zawarcie i realizację umowy bądź też prowadzenie korespondencji elektronicznej.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.